HEESUNG ELECTRONICS POLAND

Nasza Misja

  • Dążenie do zadowolenia naszych klientów, pracowników oraz społeczeństwa, poprzez wspólną pracę i technologie.

Nasze Wartości

  • Satysfakcja Klienta, Praca Zespołowa, Wyzwanie, Pasja

  • Satysfakcja Klienta. Koncentracja na zapewnieniu jak najlepszej współpracy z Klientem. Skupienie na każdej osobie związanej, zaangażowanej i uczestniczącej w procesie produkcyjnym.
  • Praca Zespołowa. Pracując jako zespół, pracujemy lepiej.
  • Wyzwanie. Każdego dnia staramy się udoskonalać naszą pracę. Naszym celem jest nieustająca poprawa jakości procesu przy jednoczesnym zmniejszaniu jego kosztów oraz wzroście produktywności.
  • Pasja. Pracujemy z pasją. Każdy z nas poprzez swoje zaangażowanie w pracę przyczynia się do budowania lojalności klientów wobec naszych produktów.